خدمات

ریمو ابرو
میکروبلیدینگ ابرو
کانتور چشم
کانتور لب
شیدینگ چشم
میکروپیگمنتیشن ابرو

دسته بندی

ریمو ابرو

میکروبلیدینگ ابرو

کانتور چشم

کانتور لب

شیدینگ چشم

میکروپیگمنتیشن ابرو

خدمات کانتورچشم - رها حاجی زینلی

کانتور چشم

کانتور چشم چیست؟

در متد فیکانتور، طراحی خط چشم و لب براساس فرم کلی صورت فرد با نسبت های طلایی طراحی میشود، یعنی حالتی که طرح خط چشم و لب کاملا متناسب بقیه اجزا صورت باشد.
هدف اصلی طراحی در خط چشم قرینه سازی، برجسته کردن خطوط دور چشم و برطرف کردن عیب های چشم می باشد.

خدمات کانتورچشم - رها حاجی زینلی
تست
تست